tylko


tylko
Coś jest, pozostaje tylko na papierze zob. papier 2.
Tylko siąść, usiąść i płakać zob. płakać 3.
Tylko spokój może nas uratować zob. spokój 8.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • tylko — I {{/stl 13}}{{stl 8}}spój. {{/stl 8}}{{stl 7}} łączy zdania współrzędne lub ich części o treściach skontrastowanych : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nie zabrał się do pracy, tylko położył się spać. Nie kupuj masła, tylko margarynę. {{/stl 10}}{{stl 20}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • tylko co — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł., pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} przed chwilą; dopiero co : {{/stl 7}}{{stl 10}}Tylko co wszedł, zabrał teczkę i wyszedł. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • tylko że — {{/stl 13}}{{stl 8}}spój. {{/stl 8}}{{stl 7}} łączy zdania współrzędne; wprowadzane przez to wyrażenie zdanie jest uzupełnieniem treści zdania poprzedniego, wnosi także pewne zastrzeżenia : {{/stl 7}}{{stl 10}}Praca jest dobra, tylko że niezbyt… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • tylko — 1. «partykuła ograniczająca, wyodrębniająca lub wyróżniająca pod względem zakresu albo treści to, do czego się odnosi (także w połączeniach ze spójnikami i partykułami)» Jadał tylko pszenne pieczywo. Z filmów oglądał tylko westerny. Tylko… …   Słownik języka polskiego

  • Tylko dla dorosłych — Tylko dla dorosłych …   Википедия

  • tylko czekać, jak [kiedy]... — tylko czekać, jak [kiedy]... {{/stl 13}}{{stl 7}} zaraz, za chwilę, za moment : {{/stl 7}}{{stl 10}}Tylko czekać, jak zacznie padać, jak ktoś przyjdzie. Teraz tylko czekać, kiedy dojdzie do otwartego konfliktu. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • tylko na papierze — {{/stl 13}}{{stl 7}} jako niezrealizowany projekt : {{/stl 7}}{{stl 10}}Budowa oczyszczalni ścieków pozostała tylko na papierze. Most jest gotowy tylko na papierze. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • tylko patrzeć — {{/stl 13}}{{stl 7}} wyrażenie podkreślające, że coś stanie się, wydarzy się już za chwilę lub w niedługim czasie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Tylko patrzeć, jak przyjdą goście. Tylko patrzeć, jak córka zacznie spotykać się z chłopakami. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • tylko spokojnie — {{/stl 13}}{{stl 7}} wykrzyknienie, którym mówiący wzywa do nieunoszenia się, niewpadania w panikę, nierobienia zamieszania; tylko bez paniki : {{/stl 7}}{{stl 10}}Tylko spokojnie. Zaraz wszystko wyjaśnię. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • (tylko) tego brakuje [brakowało] (do szczęścia) — {{/stl 13}}{{stl 8}}wykrz. {{/stl 8}}{{stl 7}} wykrzyknienie wyrażające rozmaite uczucia i emocje towarzyszące reakcji na coś niekorzystnego, uprzytomnieniu sobie przykrych skutków czegoś (zwykle z odcieniem rezygnacji, zniechęcenia) : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień